Theses

Graphics Stack for HelenOS

Authors: Petr Koupý
Finished: March 2013

Master Thesis, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, 55 pages.

HelenOS is an experimental operating system based on a micro-kernel multi-server architecture. Before the inception of this thesis, HelenOS already contained numerous modernly designed subsystems responsible for various system tasks. However, it lacked the proper subsystem for interaction with the user. While the input part of such subsystem was already in an advanced stage of development, the output part was just a quick and temporary solution in order to have at least some mean to populate the screen with information. This thesis deals with the creation of a proper graphics subsystem that would replace the temporary one. The resulting new HelenOS graphics subsystem is designed according to the state-of-the-art principles found within the problem domain. Although minimalistic, the initial implementation is highly extensible and already practically usable by the HelenOS developer community. The thesis covers all important parts of the graphics subsystem – graphic driver infrastructure, drawing library, graphics server and a toolkit for creation of application user interface.

[download]


Visualization of problems of motion on a graph

Authors: Petr Koupý
Finished: May 2010

Bachelor Thesis, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, 63 pages.

A software tool visualizing the movement of entities on a graph is presented in this thesis. Such model is often used to abstract environment where the given set of entities must be reordered from an initial to a certain goal configuration in space. Software solvers of these problems usually produce sub-optimal solutions in the textual form, which is generally hard to explore by a human. Thus, the visualization tool can be utilized by a researcher when analyzing the quality of such solutions. In order to visualize solutions, the presented tool handles a set of problems – embedding the graph into a plane, controlling the animation, capturing the output to images or video files, managing colors and validating movements in the solution. The thesis provides detailed information about the implementation of the tool including the choice of suitable algorithms, architecture and technologies.

[download]


Articles

Improving Solutions of Problems of Motion on Graphs by Redundancy Elimination

Authors: Pavel Surynek, Petr Koupý
Finished: March 2010

Proceedings of the ECAI 2010 Workshop on Spatio-Temporal Dynamics (ECAI STeDy 2010), Lisbon, Portugal, Universität Bremen, Germany, 2010, pages 37-42.

Problems of motion on graphs are addressed in this paper. These problems represent an abstraction for a variety of tasks which goal is to construct a spatial-temporal plan for a set of entities that move in a certain environment and need to reach given goal positions. Specifically, the quality (length) of solutions of these problems is studied. Existing state-of-the-art algorithms for generating solutions are suspected of producing solutions containing redundancies of a priori unknown nature. A visualization tool has been developed to discover such redundancies. Knowledge about solutions acquired by the tool served as a basis for the formal description of redundancies and for the development of methods for their detection and elimination. A performed experimental evaluation showed that the elimination of described redundancies improved existing solutions significantly.

[download]


Vizualizace jako prostředek k získání znalostí o kvalitě řešení problémů pohybu po grafu

Authors: Pavel Surynek, Petr Koupý
Finished: December 2009

Sborník konference Znalosti 2010, Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická, Jindřichův Hradec, ČR Nakladatelství Oeconomica, 2010, ISBN 978-80-245-1636-3, str. 129-141.

Článek pojednává o problémech pohybu po grafu. Tyto problémy představují abstrakci pro úlohy, kdy je třeba naplánovat pohyby jistých mobilních entit, jež mají za úkol se v daném prostředí přesunout ze zadaného počátečního na zadané cílové místo. Přitom je třeba vyhýbat se vzájemným kolizím a překážkám. V této práci je pozornost upřena na získávání znalostí o řešeních produkovaných existujícími metodami. Byl vyvinut vizualizační nástroj pro komfortní pozorování časového průběhu vyprodukovaných řešení. Na základě získaných znalostí byla navržena opatření vedoucí k dalšímu zkvalitnění řešení.

[download]


Contests

Dějiny kryptologie

Authors: Petr Koupý
Finished: March 2007

Soutěžní práce SOČ, celostátní kolo, 4. místo v oboru Matematika a matematická informatika, Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, ČR, 36 stran.

Práce zachycuje postupný historický vývoj vědní disciplíny zabývající se utajováním a odtajňováním informací – kryptologie. Zahrnuty jsou všechny důležité šifrovací metody, které měly nezanedbatelný vliv na vývoj lidské společnosti. Čtenář se dozví informace o šifrách pocházejících ze starověku, středověku a hlavně novověku, ve kterém kryptologie zaznamenala velmi prudký rozvoj. Kromě vysvětlení mechanismů jsou jednotlivé šifry dávány do kontextu s důležitými dějinnými událostmi. Záměrem bylo v textu zachytit postupný vývoj kryptologického myšlení lidstva, tedy příčiny a pohnutky vedoucí k prolomení starých a nalezení nových šifer. Práce tvoří ucelený souhrn vhodný pro získání základních informací v dané problematice. Zároveň by ve čtenáři měla vzbudit zamyšlení nad důležitostí informační bezpečnosti v současné době.

[download]